This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


José Sueters
Workshops

Tijdens de workshops spelen  denken en praten niet echt de hoofdrol. Je volgt je ingevingen, voelt verwondering en laat je verrassen. De lach en de ontroering die bij een clown horen ontstaan niet door het spelen van typetjes, maar ontstaan door het vrijuit delen en laten zien van onze eigen aardigheden, onze kwetsbaarheid, ons falen en stralen. Daar komt de clown tevoorschijn.

Als deelnemer kun je van mij  verwachten dat ik met plezier en veel openheid  naar de clown in jou zal kijken. Vanuit mijn ervaring en deskundigheid zal ik die aanmoedigen.

Meerdere  keren per jaar werk ik samen met Ton Kurstjens www.clownerie.nl en Riëtte Beurmanjer  www.riettebeurmanjer.nl

Ik geef clownworkshops op maat, rond een thema. Ik kan de inhoud aanpassen en afstemmen op de vraag waar je mee komt.

Ik begeleid mensen bij het maken van een act of voorstelling.

Ik geef coaching rond een presentatie of ander optreden. Dat kan gaan om bv. het houden van een lezing, een voordracht op het werk, een zangoptreden.


workshop
beurmanjer