This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


José Sueters
Welkom

Toen ik halverwege de jaren negentig kennis maakte met de clown werd ik meteen enthousiast. De verwondering van de clown, de kwetsbaarheid, het stralen en het falen, lekker lachen, en het ‘spelen van jezelf ’,  boeien mij tot op de dag van vandaag. Het is heel de mens met z’n  binnen- en buitenkant  die ik zoek in de clown, en die mij telkens weer aanspreekt ...


Ik volgde mijn eerste lessen aan de Nederlandse Clownschool van René Kres in Amsterdam. Daarna volgde ik workshops bij internationaal bekende clownsdocenten, waar Pierre Byland, Nadar Farman en Dieter Bartels  mij inspireerden en grote indruk op mij maakten.


Ik  werkte enige jaren voor CliniClowns Nederland. Ik  speel op straatfestivals, thematisch op scholen, in kerken, tijdens religieuze bezinningsdagen of op een feest.


Vanaf 2004 werk ik ook voor de Stichting VisiteClowns . Met 4 clowns vormen wij een collectief  en spelen in zorginstellingen voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking. Het contact dat er ontstaat tussen mij als clown en de mensen voor wie ik speel is telkens weer wonderbaarlijk en mooi.

Vanuit een sterke fascinatie voor de clown geef ik trainingen en workshops op allerlei locaties en voor diverse organisaties in het land.

Ik vind het heel leuk om mensen individueel te ondersteunen bij het maken van een clownsact, hun presentatie of optreden.