This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


José Sueters
VisiteClowns

Vanaf 2004 werk ik  voor de Stichting VisiteClowns . Met 6 clowns vormen wij een collectief  en spelen in zorginstellingen voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking. Het contact dat  ontstaat tussen mij als clown en de mensen voor wie ik speel is telkens weer wonderbaarlijk en mooi.
Meer info www.visiteclowns.nl

Interview met José Sueters over verwondering

 

Rosa met mevrouw Boonman-Cornielje

Rosa en Nino slapen bij Truus. Het Skagerak in Schagen